PNT ravne krute cijevi

PNT ravne krute elektroinstalacijske cijevi izrađuju se iz PVC-a sive boje RAL 7035.

PNT cijevi su otporne na pritisak, udarce te vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari. PNT cijevi su samogasive. Temperatura primjene PNT cijevi je od -5°C do 60°C.

PNT cijevi upotrebljavaju se za sve instalacije: podžbukne, nadžbukne kao i za polaganje u beton.

PNT cijevi izrađuju se po standardu DIN 49016.