Lokacija proizvodnje

TELUR ima dva proizvoda pogona u sklopu sestrinskih tvrtki TEP d.o.o. i POLAR d.o.o..

TELUR pogon TEP / Sv. Križ Začeretje

Kontakt telefon: +385 (47) 864 091

TELUR pogon POLAR / Netretić

Kontakt telefon: +385 (49) 201 201