KAOFLEX spiralne cijevi

KAOFLEX Spiralne fleksibilne ojačane cijevi izrađuju se iz PVC-a sive boje RAL 7035.

KAOFLEX cijevi su otporne na sve vanjske utjecaje, ulje, masti, plinove. Temperatura primjene je od -10°C do 60°C. Cijevi su izolacijskog otpora 100 MOhm-a i dielektičke čvrstoće 20 kV/mm.

KAOFLEX cijevi rabe se za zaštitu vodiča i kabela u strojogradnji, drvnoj industriji, industrijskim postrojenjima i u kućanstvu za glavne priključne vodove.