Pribor za PNT cijevi

Pribor za PNT cijevi izrađuje se iz HDP-a sive boje RAL 7035.

PNT pribor je otporan na pritisak, udarce, plamen i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari. Pribor za PNT cijevi izrađuje se po standardu DIN 49016. Temperatura primjena PNT pribora je od -5°C do 60°C.

PNT pribor rabi se za spajanje u istoj ravnini dvije ili više cijevi.