Siemens

Elektrifikacija, automatizacija i digitalizacija

Siemens je globalni lider na području elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svjetskih proizvođača energetski učinkovitih tehnologija koje štede resurse. Siemens je vodeći dobavljač sustava za proizvodnju električne energije i prijenosa, kao i sustava za medicinsku dijagnostiku.

Simenes ima pionirsku ulogu i u infrastrukturnim i industrijskim rješenjima. 30. rujna 2015., Siemens je imao više od 348.000 zaposlenika u više od 200 zemalja svijeta. U fiskalnoj 2015. godini, Siemens je generirao prihode u iznosu od 75,6 milijardi €.