Haupa

Alati i pribor za elektroinstalacije

HAUPA je specijalist za tri područja proizvoda:

  1. rezanje, skidanje izolacije, nabiranje i tehnologije spajanja kabela od 0,08 do 1.000 mm²
  2. visokonaponski 1000 V ručni alati za siguran rad te druga visokonaponska zaština oprema
  3. asortiman alata za sve svakodnevne potrebe u električnoj trgovini i elektroindustriji