AEC

Proizvodnja rasvjetnih tijela

AEC se temelji na konceptu “ukupnog sustava kvalitete”, koji predviđa koncentraciju svih proizvodnih faza unutar modernog poslovnog okruženja s kontinuiranim praćenjem kvalitete.

Visokotehnološki strojevi i sofisticirani procesi automatizacije su dio ambicioznog projekta na koje je AEC ponosan.