TICINO cijevi za betonsku ugradnju

TICINO cijevi su fleksibilne plastične cijevi za teška mehanička opterećenja. Izrađuju se od HDP termoplasta narančaste boje. TICINO cijevi su otporne na udarce, pritisak i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.

Temperatura primjene TICINO cijevi je od -5°C do 90°C. TICINO cijevi nisu samogasive.

TICINO cijevi se prvenstveno upotrebljavaju u betonskoj gradnji, a primjenjuju se i za sve instalacije u zgradama, za polaganje u zidove od nezapaljivog materijala ili betona i sl.

Izrađuju se po standardu IEC 614.