Profil tvrtke

Osnovna djelatnost tvrtke TELUR je distribucija elektromaterijala i telekomunikacijske opreme. Tvrtka je osnovana osamdesetih godina prošlog stoljeća te tijekom vremena prerasta u vodećeg distributera elektro materijala u Republici Hrvatskoj. TELUR je u 100% obiteljskom vlasništvu.

Osim distribucije proizvoda brojnih renomiranih svjetskih tvrtki, TELUR proizvodi elektroinstalacijske i elektrorazvodne uređaje i vezana rješenja.

Putem naše distribucijske mreže, TELUR pokriva tržišta Hrvatske, BIH, Češke Republike, Slovenije i Italije. Godišnji promet grupacije je 150 milijuna Kuna.

EU fondovi


TELUR d.o.o. je ostvario poticaje kroz EU fondove.

Naziv projekta: „Razvoj inovativnih sustava upotrebe geotermalnih izvora energije i energije iz biološkog otpada“

Telur d.o.o. je u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu Fakultetom strojarstva i brodogradnje uspješno proveo Projekt ”Razvoj inovativnih sustava upotrebe geotermalnih izvora energije i energije iz biološkog otpada”.

Projekt je usmjeren na razvoj inovativnog proizvoda koji proizlazi iz aktivnosti istraživanja i razvoja, a predstavlja inovativno rješenje koja podiže učinkovitost sustava za prijenos topline iz geotermalnih izvora, a na temelju povećanja toplinskog kapaciteta cijevi za prijenos topline koja se prenosi u odnosu na prostor koji se grije ili hladi. Drugi smjer provedenog istraživanja i razvoja je rezultirao inovativnim rješenjem u domeni kompostiranja bio-otpada, na način stvaranja montažnog kompostera koji je napravljen da se može na mjestu korištenja složiti od sastavnih dijelova koji se jednostavno slazu i povezuju jedan s drugim, i vrlo je primjeren za korištenje u urbanim sredinama. Unutar projekta su uspješno istražene tehnološke mogućnosti izrade posebno razvijenog rješenja koje podiže učinkovitost sustava upotrebe geotermalnih izvora energije kao i rješenja kompostiranja za iskorištavanje biološkog otpada. U skladu s rezultatima istraživanja razvijeni su konačni prototipovi koji omogućavaju široku primjenu u iskorištavanju geotermalnih izvora energije i energije iz biološkog otpada.

Projekt se provodio u razdoblju od 01.09.2020. do 31.12.2023., a sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u ukupnom iznosu 1.321.513,72 eur (9.956.945,09 kuna) dok je ukupna vrijednost projekta  2.005.307,39 eur (15.108.988,55 kuna).

Datum objave: 31.12.2023.

Link: www.strukturnifondovi.hr

Objava s povećanim slovima


TELUR Ltd. has realized incentives through EU funds.

Project name: “Development of innovative systems for the use of geothermal energy sources and energy from biological waste”

Telur d.o.o. in cooperation with the University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Shipbuilding, successfully implemented the Project “Development of innovative systems for the use of geothermal energy sources and energy from biological waste“.

The project is focused on the development of an innovative product resulting from research and development activities, and represents an innovative solution that increases the efficiency of the heat transfer system from geothermal sources, based on the increase in the thermal capacity of the pipe for the heat that is transferred in relation to the space being heated or cooled. The second direction of research and development has resulted in an innovative solution in the field of bio-waste composting, in the form of the creation of a prefabricated composter that can be assembled at the point of use from components that simply fit together and connect to each other, and is very suitable for use in urban areas. Within the project, the technological possibilities of creating a specially developed solution that increases the efficiency of the system of using geothermal energy sources as well as composting solutions for the utilization of biological waste were successfully explored. In accordance with the results of the research, final prototypes were developed that enable application in the exploitation of geothermal energy sources and energy from biological waste.

The project was implemented in the period from September 1, 2020. until December 31, 2023, and was co-financed by the European Union from the European Fund for Regional Development as part of the Operational Program Competitiveness and Cohesion in the total amount of EUR 1,321,513.72 (HRK 9,956,945.09), while the total value of the project is EUR 2,005.307.39 (HRK 15,108,988.55).

Publication date: 31.12.2023.

Link: www.strukturnifondovi.hr

Report document with a larger font size.


Naziv Poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.
Naziv Projekta: Unaprijeđenje poslovanja i realizacije ulaganjem u najmodernija IKT rješenja
Kratki opis projekta: Projekt je omogućio znatno poboljšanje informatičke opremljenosti tvrtke što će tvrtku dovesti do veće konkurentnosti i omogućiti joj daljnji rast i razvoj.
Razdoblje provedbe 27.08.2019. do 27.01.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 1.768.750,00 kn, a bespovratna sredstva: 919.750,00 kn.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više o tvrtki TELUR d.o.o.

TELUR je početkom 2008. godine uključio tvrtku RIBARIĆ kao člana grupacije. RIBARIĆ je specijaliziran za projektiranje i isporuku rasvjetnih tijela.

Usredotočenost na investitora naša je osnovna poslovna filozofija. U skladu s tim ciljem TELUR kontinuirano investira u logistiku i distribuciju vlastitih i proizvoda drugih proizvođača. TELUR distribucija operira iz više suvremenih poslovno-skladišnih prostora u Republici Hrvatskoj.

Svi TELUR proizvodi iz vlastite proizvodnje certificirani su od vodećih instituta u Republici Hrvatskoj.

TELUR kontinuirano ulaže u najmodernije tehnologije i razvoj stručnog kadra, u stanju smo ispuniti sve potrebe industrijskog i komercijalnog sektora, uključujući i razvoj i proizvodnju specijalnih proizvoda za specifičnu namjenu u elektroindustriji.

Za sve informacije molimo Vas da nas kontaktirate, stojimo Vam na raspolaganju za sve upite!