Nove TELUR internet stranice

Poštovani korisnici, TELUR je danas u pogon pustio naše nove internet stranice. Cilj nam je bio pružiti kvalitetan pregled naših proizvoda i usluga i time omogućiti što bolju suradnju u budućnosti.