Elektromaterijal visoke kvalitete

Sav elektromaterijal u TELUR-ovoj ponudi zadovoljava sve standarde kvalitete i sigurnosti propisane od regulatornih tijela. To omogućava kvalitetan i dugotrajan rad bez prekida u svim sustavima u koji se naša oprema ugradi.